Pokličite nas 02 87 02 440
-->

Pogoji uporabe in avtorstvo

Varovanje osebnih podatkov

Podjetje Peca commerce, d. o. o., se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine www.pecacom.si. Zbrane osebne podatke se uporablja izključno za opravljanje storitev, ki jih ponujamo. Trgovina Peca commerce, d. o. o., spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine, zato bomo storili vse potrebno za zaščito le-teh pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Trgovina Peca commerce, d. o. o., zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Uporaba osebnih podatkov

Za potrebe opravljanja storitev zbiramo, vodimo, obdelujemo in shranjujemo uporabnikove podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov in naslove za dostavo,
 • naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba),
 • davčno številko (če je uporabnik pravna oseba),
 • naslov elektronske pošte (uporabniško ime),
 • geslo v šifrirani obliki,
 • kontaktno telefonsko številko,
 • državo bivanja,
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini,
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, podjetje ne odgovarja.
Ponudnik podatkov ne posreduje tretjim osebam, osebne podatke zbira z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge države.

Izvajanje politike zasebnosti

Trgovina Peca commerce, d. o. o., ima skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov. Vse pri podjetju redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov ter so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s podjetjem.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo ali preko elektronske pošte na naslov pecacom@siol.net sporočijo preklic registracije. Podjetje bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varovalo tudi v primeru preklica registracije.

Varstvo otrok

Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Trgovina Peca commerce, d. o. o., ne bo sprejemala naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi ta za to imel izrecno dovoljenje staršev ali skrbnikov.

Trgovina Peca commerce, d. o. o., brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli otrokovih osebnih podatkov. Prav tako ne bo izdajala podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki. Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljivi za otroke.

Pravica do obveščanja in izbrisa

Vsak uporabnik ima pravico in možnost dostopa in urejanja informacij o svojih osebnih podatkih, ki jih je vnesel ob registraciji ali skozi sistem prijave na e-novice (e-pošta), s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico in možnost do izbrisa le-teh.

Obvestila o stanju naročila: Pridržujemo si pravico, da uporabnika preko elektronske pošte ali na telefonsko številko, ki jo je vpisal v postopku naročila/registracije, preko SMS-sporočila obvestimo o statusu naročila (sprejetje naročila, odprema, priprava na osebni dvig).

Obvestila: Po prijavi na obvestila bo vaš elektronski naslov z vašim dovoljenjem uporabljen v promocijske namene, dokler se iz obveščanja ne odjavite. Na prejemanje obvestil ste prijavljeni le, če je ob naročilu obkljukano posebno polje, ki vam omogoča prijavo na obvestila, ali pa ste to storili skozi neposreden obrazec prijave na e-obveščanje na naši spletni strani.

Od prejemanja e-obvestil se lahko kadarkoli odjavite na elektronskem naslovu pecacom@siol.net s pripisom »odjava od prejemanja e-novic« ali s klikom na povezavo »Odjava od prejemanja e-novic« v nogi naših promocijskih e-obvestil.

Pravice uporabnika spletnega mesta www.pecacom.si:

 • Pravica do pozabe – če posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki hranijo in obdelujejo, lahko kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo (ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo).
 • Pravica do vpogleda in spreminjanja osebnih podatkov (obvezna polja ostajajo: ime, priimek, naslov za dostavo).
 • Pravica do prilagoditve in delovanje beleženja spletnih piškotkov.
 • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
 • Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo.
 • Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko zahteva vse osebne podatke v zvezi z njim, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ki jih hrani trgovina Peca commerce, d. o. o.
 • Pravica do pravnega sredstva in sankcij – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa pravico do odškodnine in odgovornosti.
 • Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
 • Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim na elektronski naslov pecacom@siol.net.

Seznanjen sem, da se zaradi pristnosti identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnem le, če se dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora trgovina Peca commerce, d. o. o., na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Trgovina Peca commerce, d. o. o., osebne podatke posameznika hrani do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Uporabnik lahko zahteva, da trgovina Peca commerce, d. o. o., njegove osebne podatke nemudoma in trajno v celoti izbriše. Uporabnik lahko prekliče tudi soglasje za prejemanje elektronskih sporočil. To lahko stori sam preko odjavne povezave v nogi kateregakoli našega e-promocijskega obvestila ali s pripisom »odjava od prejemanja e-novic« na elektronski naslov pecacom@siol.net.

Dodatno

Trgovina Peca commerce, d. o. o., je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezana k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta www.pecacom.si in ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredovala osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočila tretji osebi vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Trgovina Peca commerce, d. o. o., teh podatkov ne bo uporabila v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Podatkov uporabnikov ne bo uporabila za pošiljanje promocijske elektronske pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen če je uporabnik sam izbral e-poštni komunikacijski kanal za prejemanje obvestil o novostih, novitetah in akcijskih ponudbah. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Trgovina Peca commerce, d. o. o., bo osebne podatke uporabnikov vodila v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.

Dostavni službi bo podjetje zaupalo le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo). Prek elektronske pošte bo podjetje stopilo v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav.

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov!